Domača stran Dokumentacija Za razvijalce

Minimalne sistemske zahteve

Namestitev

S pomočjo povezave za prenos namestitvenega programa, ki se nahaja na uvodni strani, prenesete namestitveni program. V Windows bodite prijavljeni s svojim uporabniškim imenom oziroma tistim uporabnikom, kateremu želite namestiti MapInfo Professional dodatek Web Maps. Za namestitev niso potrebna skrbniška dovoljenja. Sledite navodilom namestitvenega programa.

Program se samodejno integrira v MapInfo Professional. Web Maps se samodejno zažene od zagonu MapInfo Professional. Integracijo si lahko ogledate tako, da v MapInfo Professional izberete meni Tools in izberete Tool Manager. Med orodji poiščite Web Maps.

Program Web Maps je nameščen v mapo: %localappdata%\Mastersoft\mwmaps.

V kolikor želite Web Maps odstraniti iz računalnika, to storite s pomočjo nadzorne plošče in možnosti Programi/Odstranitev programa.

Posodobitve

Web Maps samodejno preverja ali so na voljo posodobitve. O vseh posodobitveh boste obveščeni. Odstranjevanje prehodnjih namestitev Web Maps ni potrebna. Med namestitvijo naj bo MapInfo Professional zaprt. Možnost samodejnega preverjanja posodobitev lahko vključite ali izključite v Web Maps Vizitki.

Nadzorma plošča

Web Maps nadzorna plošča se uporablja za upravljanje z naročninami spletne storitve. Produkt lahko aktivirate, deaktivirate in naročnine prenašate med uporabniki. Razpoložljivost oziroma možnost upravljanja z Web Maps naročninami je odvisna od pogodbe med vami in Mastersoft d.o.o.

Različice

Web Maps je na voljo v obliki testne in plačljive različice. Nabor vsebin in storitev vključenih v Web Maps je odvisen od naročniškega paketa. Na vsebinah so lahko prikazana lokacijsko povezana obvestila, kot je prikazano na spodnji sliki.

V plačljivi različici ne zaračunavamo vsebine, uporabe programske opreme in storitev ponudnikov prostorski vsebin (Google) ampak samo razvoj in vzdrževanje Web Maps, ki omogoča uporabo vseh storitev v MapInfo Professional. Cena sooblikujejo tudi nadomestila, ki jih mora Mastersoft plačati ponudnikom za delovanje vseh storitev, ki kot celota predstavljajo storitev Web Maps. Za Google storitve in vsebine, ki so uporabljene v Web Maps veljajo naslednji pogoji uporabe.

Uporaba

Mastersoft Web Maps orodna vrstica v MapInfo Professional

Izberite želeno ikono in kliknite v MapInfo Professional Map okno. Prikazane so osnovne ikone, ki so prisotne v vseh različicah. Ikona Nastavitve služi za globalne nastavitve vseh modulov in aktiviranje produkta. Glej tudi poglavje Omejitve testne različice.

Odpnite okna

Odpni v samostojno okno

V meniju Web Maps oken se nahaja ukaz s katerim odpnete okno iz MapInfo Professional in ga prenesete, na primer na drug monitor. Kasneje lahko okno znova pripnete v glavno okno MapInfo Professional.

Ulični pogled

Izberite ikono Google Pogled ulic in kliknite v karto.

Če so za lokacijo na voljo fotografije se le-te prikažejo. V pregledni karti v levem kotu okna vidite, kje je bil posnetek narejen. V pregledni karti lahko možička tudi premikate in si s tem ogledate posnetke druge lokacije.

V kolikor fotografij za lokacijo ni, se prikaže karta z modro označenimi lokacijami, kjer so fotografije na voljo. Na karti je tudi možiček, ki je na lokaciji klika. Za prikaz fotografij ga prestavite na lokacijo, kjer so fotografije na voljo ali ponovno poskusite klikniti v MapInfo Professional karto.

Tiskanje, shranjevanje slik in prenos panorame na odlagališče programa Windows

Funkcionalnosti tiskanja, shranjevanja in kopiranja so na voljo s klikom na ikone, ki so locirane v predelu slike okna Ulični pogled. Priročni meni je dostopen z desnim klikom miške v okno Pogleda ulic. Priročni menu vsebuje tudi dostop do funkionalnosti (npr. Informacije), za katere v samem oknu Pogleda ulic ikone niso predvidene.

Ikona Funkcionalnost Opis
Shrani
Shrani
Shrani Kliknite ikono, vnesite oziroma popravite predlagano ime slike in kliknite Shrani. Predlagano ime slike je ime približnega naslova lokacije. Če želite shraniti sliko na drugo mesto, izberite drugo mapo na seznamu map, če je v računalniku nameščen sistem Windows 7 ali novejši oz. v razdelku Priljubljene povezave, če je v računalniku nameščen sistem Windows Vista oz. na seznamu Shrani v, če je v računalniku nameščen sistem Microsoft Windows XP.
Natisni
Natisni
Natisni Kliknite ikono, da se prikažejo lastnosti tiskanja. Ko so lastnosti tiskalnika takšne, kot jih želite, kliknite Natisni.
Kopiraj
Kopiraj - Kopirajte sliko v odložišče, da jo lahko prilepite drugam.
Kopiraj Kopirajte sliko v odložišče, da jo lahko prilepite drugam.
Lokacija
Prikaz lokacije na karti
Prikaz lokacije na karti V karto Map okna iz katerega je bilo prikazano okno Pogled ulic se doda simbol, ki predstavlja lokacijo posnetka trenutno prikazane panorame. 
Dvoklil: Preklop med načinom sledenja lokacije uličnega pogleda na karti. Vsaka sprememba v uličnem pogledu osveži lokacijo markerja in centra karte...

Funkcionalnost tiskanja, shranjevanja slik in prenos slik na odlagališče uporabljajte v skladu s Google Dodatnimi pogoji za storitve Google Zemljevide / Google Earth in Potrebnem atributiranju Google Zemljevidov..

 

Geolociranje fotografij digitalnih kamer

Izberite ikono in izberite eno ali več fotografij.

Za fotografije, ki vsebujejo metapodatke, kjer se zapišejo tudi lokacijski podatki, velja:

V spodnji tabeli so prikazane najpogosteje uporabljene oblike zapisa fotografij.

Oblika zapisa datoteke Lokacijski podatki Opis
BMP - Slike, ki jih ustvarite v enem programu, bodo v drugem programu prikazane natančno tako kot v prvotnem programu.
EMF - EMF (Enhanced Metafile) je obliko zapisa metadaoteke definirane pri Microsoft-u, in naslednica starejše format WMF. EMF je novejša 32-bitna različica z dodatnimi ukazi. To je enostavno prebrati na računalniku z MS Windows, medtem ko je težje prebrati na drugih platformah.
GIF - Podpira 256 barv in ob stiskanju datoteke ne bo izgubljen noben podatek o sliki.
JPEG, JPG DA

Najbolje uporabiti za slike s številnimi barvami, ki fotografije prav zagotovo so. Slike se dodatno opremi še s Exif metapodatki, med katerimi je tudi lokacija posnetka slike. Tašno sliko lahko s pomočjo Web Maps uvoza slik digitalnih kamer locirate v prostoru / karti.

PNG - Glavne prednosti je kompresija slike brez izgube na kvaliteti in možnost uporabe prosojnosti. To pomeni, da so razni efekti, kot so recimo sence, najlažje izvedemo ravno s PNG formatov.
TIFF, TIF Samo avtorske pravice TIFF uporabljamo v primeru, da želimo imeti sliko visoke kakovosti.
WMF - WMF (Windows Metafile) je obliko zapisa metadaoteke definirana 1990 iz strani Microsoft-a. Lahko vsebuje vektorske in rastrske komponente. Glej obliko zapisa EMF.

Nastavitve

Nastavitve Ikona, ki je prisotna v Web Maps orodni vrstici omogoča najrazličnejše nastavitve in prilagoditve posameznih modulov.

Transformacija

V kolikor uporabljate sloje brez projekcije, lahko za njih nastavite projekcijo, ki se uporabi za transformacijo. Pripravite si lahko več projekcij med katerimi lahko kasneje preklapljate. Neželene projekcije lahko odstranite.

Mastersoft Web Maps transformacija
Uporabite takšno projekcijo, ki najbolj ustreza uporabljenim koordinatam objektov sloja.
 

Množi X koordinato z: Določitev množitelja za X koordinat. Množitelj je zelo odvisen od GIS sistema karte. Koordinate kart v MapInfo Professional naraščajo navzgor in v desno. Privzeta vrednost je 1.

Množi Y koordinato z: Določitev množitelja za Y koordinate. Privzeta vrednost je 1.

Premakni za: Določite seštevanec ali odštevanec, ki se prišteje ali odšteje X in Y koordinatam pred izvedbo transformacije. Privzeta vrednost je 0.

Možnosti

Jezik uporabniškega vmesnika: Uporabljen jezik v Web Maps uporabniškem vmesniku, sprotni pomoči in sporočilih.

Jezik spletnih storitev: Jezik, ki se uporabi v spletnih storitvah, kot na primer v Google Ulični pogled in ostalih. Če izbran jezik v kateri od storitev slučajno ni podprt se uporabi angleški jezik.

Jezik metapodatkov: Jezik, uporabljen v poimenovanju kolon tabel in opisnih podatkov metapodatkov. Na primer, imena kolon in opisov v tabeli, ki se kreira pri geolociranju fotografij digitalnih kamer.

Naročnina

V tem predelu so na voljo licenčni podatki, ključ za aktiviranje produkta in povezave do nadzorne plošče za opravljanje z naročninami.

Ključ za aktiviranje: Je unikatna številka, ki se uporabi za aktiviranje in identificiranje produkta na katerega se veže zakupljen obseg storitve. Odvisno od načina nakupa naročnine nam to številko pošljete po elektronski pošti, jo uporabite v portalu - nadzorni plošči oziroma se uporabi pri samem plačilu za samodejno aktiviranje storitve.

Omejitve testne različice

Delovanje testne različice ni časovno omejeno. Omejitve so lahko v obliki števila prikazov vsebin ali števila poizvedb. Kljub temu, če dosežete dnevno omejitev, bo program naslednji dan deloval. Na vsebinah so lahko prikazana lokacijsko povezana obvestila.

Uvoz fotografij digitalnih kamer (Exif) - V preizkusni različici lahko uvozite 100 fotografij naenkrat.

V kolikor smatrate, da boste Web Maps uporabljali intenzivneje, lahko naročnino na storitev kupite in aktivirate in tako uporabljate želen obseg storitev za določeno obdobje brez omejitev. Za ogled vseh možnosti izberite ikono nastavitve Nastavitve na Web Maps orodni vrstici. Možnosti aktiviranja se nahajajo v predelu Naročnina.

Primer prikaza lokacijsko povezanega obvestila Google Ads (v levem spodnjem kotu okna).

Primer prikaza lokacijsko povezanega obvestila Google Ads

Omejitve različice z veljavno naročnino

V Web Maps z veljavno naročnino se ne prikazujejo lokacijsko povezanega obvestila, lahko pa jih vključite. Web Maps moduli z veljavno naročnino imajo vgrajene varnostne omejitve v obliki števila prikazov vsebin in števila poizvedb, ki so postavljene tako, da jih tudi pri intenzivni uporabi nikoli ne bi smeli preseči. Če sem vam to kljub temu zgodi, nas o tem obvestite na  . Ne pozabite pripisati aktivacijskega ključa. Kljub temu, če dosežete varnostno dnevno omejitev, bo program naslednji dan deloval.

Zasebnost

Ko program Web Maps vzpostavi povezavo z Mastersoft strežnikom le temu preko varne (https) povezave pošlje podatke o različici programske opreme Web Maps in ključ za aktiviranje, na podlagi katere se programu dodeli ustrezna funkcionalnost. Lahko beležimo tudi standardne informacije o računalniku med katere po navadi sodijo, na primer vaš naslov IP in področne ter jezikovne nastavitve. Osebne podatke bomo shranili/uporabili le in samo tiste, ki nam jih boste prostovoljno posredovali v okviru procesa naročila storitve. Izjava o zasebnosti Google storitev in vsebin vsebovanih v Web Maps. Za Google storitve in vsebine, ki so uporabljene v Web Maps veljajo naslednji pogoji uporabe.